Πνευματική ιδιοκτησία

Τα κείμενα, τα λογότυπα, οι συνθέσεις και τα ονόματα προϊόντων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα μας ,είναι μέρος πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας “Geogreen Agro Solutions IKE” ή/και των αντίστοιχων εταιρειών που αυτή αποκλειστικά αντιπροσωπεύει και προστατεύονται σύμφωνα με το Ν.2121/1993 «περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ.

Οι περιγραφές των προϊόντων και τα άρθρα δεν αποτελούν υποκατάστατο της γνωμοδότησης υπεύθυνου γεωπόνου, η οποία πρέπει να προηγείται κάθε εφαρμογής. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης ή και ο αγοραστής, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας. Η εταιρεία τηρεί όλα τα πρωτόκολλα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική ασφάλεια, όμως δεν εγγυάται ότι, κάθε σχετιζόμενος με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση του χρήστη / αγοραστή, οι υπηρεσίες της εταιρείας, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και άλλα επιζήμια συστατικά. Σε κάθε περίπτωση, συστήνουμε σε όλους του επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να διαθέτουν εγκατεστημένο, αναβαθμισμένο λογισμικό προστασίας.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

H εταιρεία μας σεβόμενη την σημασία που έχει η ορθή συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της καθώς και των επισκεπτών/ χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλώνει ρητά ότι τηρεί όλα τα εχέγγυα ασφαλούς διαχείρισης και προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση των όσων ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο και ισχύει σήμερα.
Για όλες τις παρεχόμενες από την εταιρεία μας υπηρεσίες, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, είναι η εταιρεία “Geogreen Agro Solutions IKE”. Τα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιούνται για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, αλλά και για την πρόληψη και εντοπισμό κακόβουλων και αξιόποινων ενεργειών. Τα προσωπικά σας στοιχεία, συλλέγονται για την ορθότητα των συναλλαγών σας μαζί μας, για την προσωποποιημένη εξυπηρέτησή σας και για στατιστικούς λόγους που μας βοηθούν να αναπτύσσουμε την εταιρεία μας και να γινόμαστε καλύτεροι. Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, μας χρησιμεύει στην μεταξύ μας επικοινωνία, αλλά και στην ενημέρωσή σας για όλα τα νέα της Geogreen Agro Solutions.

Σε κάθε περίπτωση δεν απορρέει από εσάς καμία υποχρέωση γνωστοποίησής σας προς εμάς, των προσωπικών σας δεδομένων και θα σεβαστούμε αυτή σας την επιλογή. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν το κάνετε, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορέσετε να ολοκληρώσετε την αγορά σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή και να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή καταναλωτική εμπειρία από την εταιρία μας.
Η εταιρεία μας δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο προς οποιονδήποτε τρίτο, τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών.

Είναι όμως δυνατόν να μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία, εσείς μας έχετε δώσει ρητά με την συγκατάθεσή σας, με τις παρακάτω κατηγορίες συνεργαζομένων με την Geogreen Agro Solutions εταιρειών-επιχειρήσεων, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία:

Εταιρείες που συμβάλλουν στην ορθή και ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων & ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και μεταφορικές εταιρείες. Εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών διαφημιστικού και προωθητικού χαρακτήρα. Με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, δικαιούμαστε να σας αποστέλλουμε, μηνύματα προωθητικού / διαφημιστικού περιεχομένου, είτε με προσωπικό μήνυμα (sms) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Σκοπός μας είναι να ενημερώνεστε για τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, τα νέα της εταιρείας μας, αλλά και για καινούρια προϊόντα.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά/προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα από την Geogreen Agro Solutions: μπορείτε να πατήσετε πάνω στον σύνδεσμο “Διαγραφή” (unsubscribe) ο οποίος θα βρίσκεται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) που θα λαμβάνετε από την εταιρεία μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@mygeogreen.com και να μας δηλώσετε αυτή σας την επιθυμία. Εμείς θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας και θα σταματήσουμε την αποστολή ενημερωτικών/προωθητικών/διαφημιστικών μηνυμάτων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στην εταιρεία μας, για όσο χρονικό διάστημα κρατάτε ενεργό τον λογαριασμό σας ή για όσο κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο ώστε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, αν για λόγους συμμόρφωσης, υποχρεώσεων και απαιτήσεων που απορρέουν από τον νόμο, αλλά και για επίλυση διαφορών, πρόληψη και εντοπισμό αξιόποινων πράξεων, κριθεί απαραίτητο, τότε η εταιρεία δικαιούται να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμη και αν έχετε προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού σας ή δε χρειάζεται να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Έχετε δικαιώματα πάνω στα, γνωστοποιημένα στην εταιρεία μας από εσάς, προσωπικά σας δεδομένα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά οποτεδήποτε θελήσετε, να τα μεταβάλετε, να ρωτήσετε για το πώς αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από εμάς και τέλος να ζητήσετε τη διαγραφή τους από τη βάση δεδομένων μας. Για οποιαδήποτε μεταβολή ή/και διαγραφή, δεν έχετε παρά να μας ενημερώστε εγγράφως με επιστολή σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@mygeogreen.com

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον έχετε έρθει σε επικοινωνία με εμάς, αλλά δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε επαρκώς τους προβληματισμούς σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30210 6475600
Fax: +30210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr