Ειδική Θρέψη-Ιχνοστοιχεία

Προϊόντα υψηλής συγκέντρωσης, απόλυτα ευδιάλυτα στο νερό
Παρέχουν άμεσα μακροστοιχεία με διαφυλλικούς ψεκασμούς, επιτρέποντας τη διόρθωση τροφοπενιών και τη βελτίωση της θρεπτικής ισορροπίας στα φυτά. Ακόμα, οι χηλικοί διορθωτές τροφοπενιών, με τις ουσίες από φυτική λιγνίνη, εγγυώνται τη διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων και διεγείρουν την απορρόφησή τους από τα φυτά. Έχουν οργανική μορφή, επιφανειοδραστική ικανότητα και μεγάλη προσκολλητική δύναμη.

H Geogreen με χρόνια εμπειρίας στο χωράφι, άριστες τεχνικές γνώσεις και προϊόντα νέας γενιάς στο οπλοστάσιό της, έρχεται για να φανεί χρήσιμη στον παραγωγό που θέλει να δώσει αξία στο τελικό του προϊόν. Ειδικά για προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιέργειας και Βιολογικής Γεωργίας, οι γεωπόνοι σύμβουλοι καλλιέργειας έχουν με τη Geogreen έναν ανεκτίμητο σύμμαχο.