Εδαφοβελτίωση

Διορθωτές και ρυθμιστές εδάφους και νερού που διορθώνουν προβλήματα δομής και αλατότητας
Η αύξηση της διαθεσιμότητας των φυσικών συστατικών του εδάφους καθώς και των λιπασμάτων που εφαρμόζονται είναι σημαντική. Επίσης με τα εδαφοβελτιωτικά της Geogreen διατηρούμε τον εδαφικό παράγοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργό για γεωργική χρήση. Τέλος, με τη βελτίωση της ποιότητας του νερού αποφεύγονται προβλήματα όπως η δημιουργία ιζημάτων, βουλωμένο αρδευτικό και κατακρήμνιση θρεπτικών στοιχείων.

H Geogreen με χρόνια εμπειρίας στο χωράφι, άριστες τεχνικές γνώσεις και προϊόντα νέας γενιάς στο οπλοστάσιό της, έρχεται για να φανεί χρήσιμη στον παραγωγό που θέλει να δώσει αξία στο τελικό του προϊόν. Ειδικά για προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιέργειας και Βιολογικής Γεωργίας, οι γεωπόνοι σύμβουλοι καλλιέργειας έχουν με τη Geogreen έναν ανεκτίμητο σύμμαχο.