Σε καθεμία από τις παρακάτω κατηγορίες μπορείτε να γνωρίσετε τα οφέλη, τη σύνθεση, τη χρήση και τις δοσολογίες των προϊόντων μας, που πετυχαίνουν βελτίωση του εδάφους, παροχή ειδικής θρέψης, ποιοτικών αμινοξέων και αφομοιώσιμων ιχνοστοιχείων, καθώς και ενδυνάμωση των αμυντικών μηχανισμών. Ακόμη, μπορείτε να γνωρίσετε τα προϊόντα μας με άδεια χρήσης στη βιολογική γεωργία, αλλά και τα προϊόντα που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες όπως ρύθμιση της αλατότητας και του pH, αντιμετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών, προσβολές από νηματώδεις και ιώσεις, πρόληψη της πικρής κηλίδωσης κ.α.

Κατηγορίες Προϊόντων