Στη Geogreen Agro Solutions δουλεύουμε σε στενή συνεργασία με τους παραγωγούς και τους γεωπόνους και δημιουργούμε εξειδικευμένα προγράμματα θρέψης. Κάθε πρόγραμμα είναι διαφορετικό και προσαρμοσμένο στο έδαφος, τις κλιματικές συνθήκες και τις διαφορετικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας. Δείτε τις λύσεις που δίνουν τα προγράμματα της Geogreen Agro Solutions και για τη δική σας καλλιέργεια.