Εφαρμογές

Η καλύτερη απόδειξη για την αποτελεσματικότητα των προϊόντων και των εξειδικευμένων προγραμμάτων μας, είναι οι εφαρμογές τους σε πραγματικές καλλιέργειες. Δείτε τις εντυπωσιακές βελτιώσεις που επέφεραν οι εφαρμογές των προγραμμάτων ειδικής θρέψης και των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας της Geogreen Agro Solutions σε καλλιέργειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εφαρμογή Codasal Premium σε καλλιέργεια λεμονιάς

Εφαρμογές Codasal Premium σε καλλιέργεια λεμονιάς με προβλήματα υψηλής αλατότητας του εδάφους. Μεσοδιάστημα εικόνων 2 μήνες.

Εφαρμογή Osmoplant σε καλλιέργεια κερασιάς

Εφαρμογή με Osmoplant σε καλλιέργεια κερασιάς μετά τη συγκομιδή και επανάληψη εφαρμογής πριν από επεισόδιο καύσωνα στην περιοχή στης Αγιάς στο νομό Λάρισας. Συγκριτικό με γειτονική καλλιέργεια ίδιας ποικιλίας/ηλικίας, χωρίς ψεκασμό.

Εφαρμογή Unibrot σε καλλιέργεια κερασιάς

Εφαρμογή Unibrot σε κερασιές (10/3/24), 20 ημέρες πριν το «φούσκωμα» των οφθαλμών. Αποτέλεσμα, το πλήρες άνοιγμα όλων των οφθαλμών (πρωτευόντων και δευτερευόντων) μέσα σε 3 ημέρες. Κατά συνέπεια, επιτυγχάνεται αύξηση στην απόδοση όλων των μετέπειτα εφαρμογών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λιπάσματα, αλλά και αύξηση της συνολικής παραγωγής, καθώς επιτυγχάνεται ταυτόχρονο άνοιγμα και οφθαλμών οι οποίοι μειονεκτούν λόγω θέσης ή θρέψης.